VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU CUKRÁRNA MAGDALENE

Úvodní informace:

Provedením objednávky potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se tyto podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností ABC Finance s.r.o., IČO 01887980, se sídlem Krajinská 35/1, 37001 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21950 (dále jen „Společnost“).

Objednávkový systém Společnosti umožňuje objednávku výrobků, a to prostřednictvím internetových stránek www.cukrarnamagdalene.cz (dále jen „Internetové stránky“) nebo telefonicky na provozovně.

Jakýmkoli používání Internetových stránek, zejména však vytvořením objednávky, dáváte souhlas s podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkající se ochrany osobních údajů.

1. Vytvoření objednávky

Společnost přijímá elektronické objednávky každý den, včetně svátků – 24 hodin denně. Telefonické objednávky jsou příjímány během otevírací doby jednotlivých provozoven. Společnost si vyhrazuje právo provoz eshopu, či dostupnost jednotlivých výrobků dočasně omezit. Postup vytvoření elektronické objednávky je následující :

  • Vyberte si dort nebo zákusek a v pravé části obrazovky vidíte svůj košík
  • Klikněte na Objednat a vyberte velikost, množství a variantu
  • Minimální objednávka je 450,- Kč
  • Vyberte datum a požadovaný čas dodání objednávky (na přípravu potřebujeme minimálně 3 dny včetně dne objednání). Potřebujete objednávku připravit dříve? Pokud to bude v našich silách, vyhovíme Vám. Nejdříve nás ale kontaktujte telefonicky nebo nás navštivte osobně.
  • Zkontrolujte objednávku a pokračujte k platbě

2. Změny v objednávce a zrušení objednávky

Změny v elektronické objednávce nebo zrušení elektronické objednávky je akceptováno pouze elektronicky na emailové adrese objednavky@cukrarnamagdalene.cz

Objednávku nelze zrušit telefonicky. Pokud byla objednávka vytvořena a zaplacena osobně na provozovně, lze ji zrušit opět pouze osobně na provozovně. Elektronické objednávky je možné zrušit nejpozději 2 hodiny od odeslání objednávky. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení celé hodnoty objednávky, a to do 14 dnů. O zrušení objednávky je potřeba uvědomit Společnost na emailové adrese objednavky@cukrarnamagdalene.cz.

V žádosti je potřeba uvést číslo bankovního účtu, na které bude vrácená částka za objednávku.

3. Nevyzvednutí / nepřevzetí objednávky

V případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků. Stejně tak, pokud je objednávka doručena v domluveném termínu, a zákazník nebude k zastižení na uvedené adrese nebo kontaktním telefonním čísle.

4. Vyzvednutí / převzetí objednávky

Při vyzvednutí objednávky na provozovně, stejně tak i při doručení rozvozovou službou, je zákazník povinen zkontrolovat vizuální stav objednávky a zda je objednávka kompletní. V případě, že objednávka není kompletní či je jinak poškozena, zákazník je povinen na místě objednávku reklamovat u vedoucího směny, případně u řidiče, který objednávku přivezl. Více bod 6/ Reklamace objednávek.

5. Rozvoz objednávek

Časové sloty pro doručení objednávek jsou orientační. S ohledem na dopravní situaci nelze doručení v přesném čase garantovat. Dorty a zákusky jsou rozváženy chladícím vozem při teplotě 6 až 8°C. Tyto teploty je potřeba zachovat i při následném skladování výrobků.

6. Reklamace objednávek

Zákazník je povinen zkontrolovat stav objednávky a počet kusů při převzetí objednávky na provozovně nebo od řidiče rozvozové služby. Vizualní nedostatky nebo nekompletní objednávku je potřeba reklamovat bez prodlení u vedoucího směny nebo u řidiče rozvozové služby. Na pozdější reklamace, vzhledem k povaze výrobku, nemusí být brán zřetel. Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé po předání objednávky zákazníkovi.

Osobní údaje:

Ochrana osobních údajů poskytnutých, jež Společnost v této souvislosti zpracovává, se řídí samostatnými podmínkami stanovenými v „Ochrana osobních údajů“.

Internetové stránky www.cukrarnamagdalene.cz

Společnost vyvine maximální úsilí k tomu, aby veškeré informace uvedené na Internetových stránkách byly vždy aktuální, pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, Společnost se předem za takové nedopatření omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti, která si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. Na Internetových stránkách může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů Společnosti či jejích smluvních partnerů.

Materiály a texty obsažené na Internetových stránkách mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Společnosti, kdy Společnost si zároveň vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné a to bez předchozího upozornění. Veškeré změny podmínek Společnosti nabudou účinnosti 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na Internetových stránkách.

Podněty:

Společnost si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: info@prazigroup.cz Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30.9.2022

ABC Finance s.r.o.